ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

฿2,990,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 52

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา

2 ปี ที่ผ่านมา

฿1,390,000

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 55

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

2 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 55

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา

฿3,800,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 60

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา

฿11,500,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 4ตารางวา: 351

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

2 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 4ตารางวา: 351

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา

฿14,000,000

ห้องนอน: 4ห้องอาบน้ำ: 5ตารางวา: 689

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา

฿14,000,000

ห้องนอน: 6ห้องอาบน้ำ: 6ตารางวา: 303

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

2 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 6ห้องอาบน้ำ: 6ตารางวา: 303

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา

฿1,750,000

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 44

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

2 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 44

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา