ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

฿2,890,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 52

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา

฿8,800,000

ห้องนอน: 4ห้องอาบน้ำ: 5ตารางวา: 119

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

2 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 4ห้องอาบน้ำ: 5ตารางวา: 119

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา

฿1,990,000

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 50

บ้าน

2 ปี ที่ผ่านมา

฿3,390,000

ห้องนอน: 4ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 70

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

3 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 4ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 70

บ้าน

3 ปี ที่ผ่านมา

฿7,900,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 300

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

3 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 300

บ้าน

3 ปี ที่ผ่านมา

฿6,990,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 4ตารางวา: 205

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

3 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 4ตารางวา: 205

บ้าน

3 ปี ที่ผ่านมา

฿2,990,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 59.3

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

3 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 59.3

บ้าน

3 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 50

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

3 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 50

บ้าน

3 ปี ที่ผ่านมา

฿17,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 22

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

3 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 22

บ้าน

3 ปี ที่ผ่านมา