ช่วงราคา: จาก ถึง

เปรียบเทียบรายชื่อ

฿2,850,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 106

บ้าน

1 ปี ที่ผ่านมา

฿2,300,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 45

บ้าน

1 ปี ที่ผ่านมา

฿2,990,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 52

บ้าน

1 ปี ที่ผ่านมา

1 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 2

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

1 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 2

บ้าน

1 ปี ที่ผ่านมา

฿1,390,000

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 55

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

1 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 2ห้องอาบน้ำ: 2ตารางวา: 55

บ้าน

1 ปี ที่ผ่านมา

฿3,800,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 3ตารางวา: 60

บ้าน

1 ปี ที่ผ่านมา

฿11,500,000

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 4ตารางวา: 351

บ้าน

ศิศิรา ไชยลังกา

1 ปี ที่ผ่านมา

ห้องนอน: 3ห้องอาบน้ำ: 4ตารางวา: 351

บ้าน

1 ปี ที่ผ่านมา